Palveluseteli

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Kunta (tai kuntayhtymä) myöntää palvelusetelin, päättää sen käyttökohteista ja sen sopivuudesta asiakkaille, joilla on todettu palvelutarve. Palvelusetelin suuruuden ja myöntämiskäytännön voi tarkistaa omasta kotikunnasta. Palveluseteli voi olla kaikille samansuuruinen tai tulosidonnainen.

Taukokangas on hyväksytty palvelusetelituottajaksi tehostettuun palveluasumiseen useissa lähialueen kunnissa/kuntayhtymissä ja peruspalvelukuntayhtymä Kallion kotihoitoon.

Palveluseteliin liittyviä käsitteitä

  • Asiakkaan omavastuu = palvelun hinta – palvelusetelin arvo
  • Palvelun hinta = palveluntuottajalle palvelusta maksettava hinta
  • Palvelusetelin arvo = kunnan maksama osuus palvelun hinnasta
  • Omavastuu = asiakkaan maksama osuus palvelun hinnasta
  • Palvelusetelistä verkossa: