Sosiaali- ja potilasasiamies

Taukokangas tuottaa sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle ja Oulaisten kaupungille.

Huom! Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut siirtyvät 1.1.2019 alkaen PPKY Kallioon; Merja Jaakola p. 040 635 5353.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävät

  • Tiedottaa asiakkaan ja potilaan oikeuksista sosiaali- ja terveyspalveluissa.
  • Neuvoo ja avustaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja avustaa potilasvahinkoilmoituksen ja muistutuksen tekemisessä.
  • Toimii sovittelijana asiakkaan ollessa tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun.
  • Seuraa asiakkaiden oikeuksia ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle.

Sosiaali- ja potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun valvojana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen puhelinajat ovat tiistaisin klo 8.00-11.00 ja keskiviikkoisin klo 13.00-15.00.

Yhteystiedot:
Taukokangas Oy
Merja Kalapudas-Takalo
p. 044 479 4716
Reservikomppaniankatu 11
86300 OULAINEN

etunimi.sukunimi@taukokangas.fi