Turvaa ja viihtyvyyttä

Tuntuuko siltä, etteivät voimavarat enää riitä yksin kotona asumiseen? Huolettaako sinua läheisen selviytyminen arjessa?

Kun omat voimavarat ikääntymisen myötä heikkenevät, on tärkeää saada jatkaa virikkeellistä elämää turvallisessa ympäristössä. Taukokangas tarjoaa ikäihmisille tukea kotona selviytymiseen, kuntoutusta, hoivaa ja lääkäripalveluita sekä viihtyisät asumismahdollisuudet sitten, kun kotona asuminen ei enää onnistu.

Palvelut ikäihmisille

Kuntoutuspalvelut

Lue lisää

Taukokangas tarjoaa ikäihmisille
kokonaisvaltaiset hoiva- ja asumispalvelut

Lue lisää palveluista