Kuntoutuskalenteri

KIILA-kuntoutus

Kurssin nimi
Kurssin numero
Aloituspäivä
Keittiö- ja ravitsemusalalla työskentelevien KIILA-kuntoutus

Majoitusliike- ja suurtaloustyö.

76151
11.11.2019
Farmasia-alan KIILA-kuntoutus

Apteekkialan työ.

76152
15.11.2019
Toimistotyötä tekevien KIILA-kuntoutus

Toimistotyö, kohderyhmänä HR-työntekijät, asiantuntijat ja hallinnollista työtä tekevät.

76150
18.11.2019
Rakennusalalla työskentevien KIILA-kuntoutus

Rakennusalalla työskentelevien kuntoutus

76149
18.11.2019
Hoitoalalla työskentelevien KIILA-kuntoutus

Hoitoalalla työskentelevät, terveyden- ja sairaanhoitotyö.

76154
25.11.2019
Lastenhoitoalalla työskentelevien KIILA-kuntoutus

Lasten päivähoitotyötä tekevät.

76153
25.11.2019
Maatouslomittajien KIILA-kuntoutus

Maatilatalous (paitsi maanviljely), eläintenhoito.

76159
1.12.2019
Mehiläinen-konsernin LKSATEP ja suun terveyden hoitohenkilöstön KIILA-kuntoutus

Terveydenhuolto- ja sosiaaliala, koko henkilöstö/usea ammattiala.

76155
2.12.2019
Kalajokisen neljän yrityksen yhteiskuntoutushanke KIILA-kuntoutus

Muu teollinen työ.

76161
9.12.2019
Koulunkäyntiavustajien KIILA-kuntoutus

Muu terveydenhuolto, sosiaalialan työ ym.

76163
9.12.2019
Hoitoalalla työskentelevien KIILA-kuntoutus

Terveyden- ja sairaanhoitotyö.

76162
9.12.2019
Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n hoitohenkilöstön KIILA-kuntoutus

Terveydenhuolto- ja sosiaaliala, koko henkilöstö/usea ammattiala.

76160
9.12.2019
Päivähoitoalalla työskentelevien KIILA-kuntoutus

Päivähoitoalalla työskentelevät, esim päiväkotiapulaiset, perhepäivähoitajat, ryhmäperhepäivähoitajat.

76156
9.12.2019

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Kurssin nimi
Kurssin numero
Aloituspäivä
Epilepsiakurssi

Sopeutumisvalmennus epilepsiaa sairastaville yli 60-vuotiaille. Aikuisten osittainen perhekurssi.

72766
4.11.2019
Tules-kurssi

Alaraajan suurten nivelten sairaus (polvi, lonkka, nilkka)
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille

71616
11.11.2019
Kehitysvamma, kehityshäiriöt tai monivammaisuus-kurssi

Sopeutumisvalmennuskurssi 13-18-vuotiaille nuorille.
Nuorten osittainen perhekurssi.

72670
18.11.2019
Omaishoitajien parikurssi

Omaishoitajat, aikuista hoitavat. Aikuinen omaishoidettava osallistuu kuntoutukseen.

74317
3.2.2020
Kehitysvamma, kehityshäiriöt tai monivammaisuus-kurssi

Kehitysvamma, kehityshäiriöt tai monivammaisuus. Nuorten osittainen perhekurssi 13-18-vuotiaille.

75512
2.3.2020
Omaishoitajien kurssi

Omaishoitajat, aikuista hoitavat.

74225
9.3.2020
Kuulovammaisten kurssi

Kuulovammaisuus, lievä tai keskivaikea. Yli 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville.

75345
16.3.2020
ALS-kurssi

ALS. Aikuisten parikurssi.

75871
30.3.2020
CP- ja liikuntavammaisten kurssi

CP-oireyhtymä tai muu synnynnäinen liikuntavammaisuus, 13-18-vuotiaat.

75510
11.5.2020
Kuulovammaisten kurssi

Kuulovammaisuus, vaikea tai kuurous. Aikuisten osittainen perhekurssi.

75349
11.5.2020
Omaishoitajien parikurssi

Omaishoitajat, aikuista hoitavat, Aikuinen omaishoidettava osallistuu kurssiin.

74318
18.5.2020
Omaishoitajien kurssi

Omaishoitajat, aikuista hoitavat.

74226
1.6.2020
Diabeteskurssi

Diabetes, tyyppi 1. Alle 20-vuotiaat ja peruskoulunsa päättäneet nuoret.

74377
22.6.2020
Kehitysvamma, kehityshäiriöt tai monivammaisuus-kurssi

Kehitysvamma, kehityshäiriöt tai monivammaisuus, nuoret 13-18-vuotiaat. Osittainen perhekurssi.

75513
22.6.2020
Epilepsiakurssi

Epilepsia, vaikeahoitoinen. 17-29-vuotiaat, osittainen perhekurssi.

75615
29.6.2020
Kehitysvamma, kehityshäiriöt tai monivammaisuus-kurssi

Kehitysvamma, kehityshäiriöt tai monivammaisuus, 13-18 vuotiaiden nuorten osittainen perhekurssi.

75514
10.8.2020
Kuulovammaisten kurssi

Kuulovammaisuus, lievä tai keskivaikea. Alle 68-vuotiaat, aikuisten osittainen perhekurssi.

75343
17.8.2020
Epilepsiakurssi

Epilepsia, vaikeahoitoinen. Yli 30-vuotiaat, osittainen perhekurssi.

76627
31.8.2020
Downin oireyhtymä-kurssi

Downin oireyhtymä, nuoret 13-18-vuotiaat. Osittainen perhekurssi.

75511
7.9.2020
Omaishoitajien parikurssi

Omaishoitajat, aikuista hoitavat. Aikuinen omaishoidettava osallistuu kuntoutukseen.

74319
14.9.2020
ALS-kurssi

ALS, aikuisten parikurssi.

75872
21.9.2020