Kuntoutuskalenteri

KIILA-kuntoutus

Kurssin nimi
Kurssin numero
Aloituspäivä
Lastenhoitotyötä tekevien KIILA-kuntoutus

Lasten päivähoitotyö

73155
3.12.2018
Kuntoutusalan (fysioterapeutit, toimintaterapeutit, musikkiterapeutit yms.) KIILA-kuntoutus

Terveydenhuollon kuntouttava työ

73153
3.12.2018
Oulaisten kaupungin hoitoalan työntekijöiden KIILA-kuntoutus

Hoitoalan työntekijät

76143
02.01.2019
Perho- ja Lestijokilaaksojen kuntatyöntekijöiden KIILA-kuntoutus

Ammattia ei voi luokitella

76142
07.01.2019

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Kurssin nimi
Kurssin numero
Aloituspäivä
Epilepsiakurssi

Epilepsia, vaikeahoitoinen
30-60-vuotiaille

72294
19.11.2018
Diabeteskurssi 67925

Diabetes, tyyppi 1
Alle 20-vuotiaille ja peruskoulunsa päättäneille nuorille

67925
26.11.2018
Kehitysvamma, kehityshäiriöt tai monivammaisuus -kurssi 72355

Kurssin kohderyhmä: Kehitysvamma, kehityshäiriöt tai monivammaisuus, nuoret
13-18-vuotiaille

72355
26.11.2018
Diabeteskurssi 67924

Diabetes, tyyppi 1
Yläkoululaisille

67924
17.12.2018
Kuulovammaisten kurssi 72256

Kuulovammaisuus, lievä tai keskivaikea
Yli 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville

72256
17.12.2018
IKKU-kurssi 70017

Ikääntyneet monisairaat
Yli 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville

70017
7.1.2019
Omaishoitajien parikurssi

Omaishoitajat, aikuista hoitavat
Aikuinen omaishoidettava osallistuu kuntoutukseen

71851
4.2.2019
Tules-kurssi 71613

Selkäsairaudet
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille

71613
11.2.2019
Omaishoitajien kurssi 70169

Omaishoitajat, aikuista hoitavat

70169
11.3.2019
Tules-kurssi 71612

Niskan, hartian ja/tai yläraajan tule-sairaus
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille

71612
11.3.2019
Kuulovammaisten kurssi 72738

Kuulovammaisuus, lievä tai keskivaikea
Yli 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville

72738
18.3.2019
IKKU-kurssi 70018

Ikääntyneet monisairaat
Yli 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville

70018
1.4.2019
Kuulovammaisten kurssi 72736

Kuulovammaisuus, lievä tai keskivaikea
Alle 68-vuotiaille

72736
1.4.2019
Tules-kurssi 71617

Selän, niskan ja hartian tai alaraajan suurten nivelten sairaudet
Alle 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville

71617
8.4.2019
Kehitysvamma, kehityshäiriöt tai monivammaisuus -kurssi 72667

Kehitysvamma, kehityshäiriöt tai monivammaisuus, nuoret
13-18-vuotiaille

72667
8.4.2019
Omaishoitajien parikurssi 71852

Omaishoitajat, aikuista hoitavat
Aikuinen omaishoidettava osallistuu kuntoutukseen

71852
6.5.2019
Tules-kurssi 71614

Selkäsairaudet
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille

71614
13.5.2019
Kuulovammaisten kurssi 72740

Kuulovammaisuus, vaikea tai kuurous

72740
20.5.2019
CP- ja liikuntavammaisten kurssi 72665

CP-oireyhtymä tai muu synnynnäinen liikuntavammaisuus, nuoret
13-18-vuotiaille

72665
27.5.2019
Omaishoitajien kurssi 70170

Omaishoitajat, aikuista hoitavat

70170
3.6.2019
Tules-kurssi 71616

Alaraajan suurten nivelten sairaus (polvi, lonkka, nilkka)
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille

71616
3.6.2019
IKKU-kurssi 70019

Ikääntyneet monisairaat
Yli 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville

70019
5.8.2019
Kehitysvamma, kehityshäiriöt tai monivammaisuus -kurssi 72668

Kehitysvamma, kehityshäiriöt tai monivammaisuus, nuoret
13-18-vuotiaille

72668
12.8.2019