Tehokkuus ja vaikuttavuus

Taukokangas on edelläkävijä

Uudet teknologiat muuttavat meidän ja asiakkaidemme elämää. Tämä muutos edellyttää meiltä uuden oppimista ja uudenlaista innovatiivisuutta. Teknologia tulee olemaan yhä useammin osa palveluratkaisujamme. Uusi teknologia antaa meille erinomaisen tilaisuuden oppia uusia toimintatapoja sekä tarjota asiakkaillemme fiksumpia, kiinnostavampia ja vaikuttavuudeltaan parempia palveluja.

Tilaratkaisumme sopivat kaikille asiakasryhmille. Aktivoivat, virikkeelliset ja modernit laite- ja tilaratkaisut ovat olennainen osa palvelukonseptiamme.

Fiksut ja vaikuttavuudeltaan parhaat palvelukonseptit ja ratkaisut

Olemme ammattimainen, kustannustehokas ja luotettava yhteistyökumppani. Palvelumallimme on joustava ja fiksu, ja me keskitymme asiakkaan ja lopputuloksen kannalta olennaisiin asioihin.

Liiketoimintaamme ja jokaista työntekijäämme ohjaavat Taukokankaan arvot: ystävällinen palveluasenne, aito välittäminen, vastuullisuus asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja yhteiskuntaa kohtaan sekä osaamisen kehittäminen ja uuden oppiminen.

Haluamme erottautua muista palvelemalla asiakkaitamme paremmin kuin kukaan muu, siksi panostamme parhaaseen asiakaskokemukseen.

Panostamme toiminnan korkeaan laatuun

Taukokangas Oy:llä on ISO 9001:2008 standardin pohjalle rakennettu dokumentoitu laatujärjestelmä, jonka piirissä on yrityksen kaikki ydinpalvelut tukitoimintoineen. Laatutyötä ohjataan ja hallinnoidaan sähköisen IMS – toimintajärjestelmän avulla. Sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset toteutetaan jokaisessa toimipaikassamme vuosittain.

Toiminnan laatua ja palveluiden vaikuttavuutta kehitetään jatkuvasti mm. asiakaspalautekyselyiden ja palveluiden vaikuttavuuden seurannan avulla. Asiakaspalautteet meillä kerätään säännöllisesti ja suunnitellusti.

Palautteiden pohjalta saadun tiedon mukaan kuntoutujista 89 % koki, että kuntoutuksella on ollut vaikutusta työ- tai toimintakykyyn.