Hoiva- ja asumispalvelut Oulaisissa Taukokankaalla

Tarjoamme Taukokankaalla kodinomaiset ja viihtyisät asumispalvelut, kun kotona asuminen ei enää onnistu heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Taukokangas tarjoaa asumispalveluita ikääntyneille ja vammaisille henkilöille. Palveluihin sisältyy sinun tarpeidesi mukainen hoiva, hoito ja huolenpito, toimintakykyäsi ylläpitävä ja edistävä toiminta sekä osallisuuttasi ja sosiaalista kanssakäymistäsi edistävät palvelut. Me huolehdimme aterioistasi, vaatehuollosta ja siivouksesta. Asumispalveluun ei sisälly huoneesi vuokra, tarvitsemasi lääkkeet, henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet, vaatteet ynnä muut henkilökohtaiset tarvikkeet.

Hoiva ja asumispalvelut ympäri vuorokauden

Ympärivuorokautinen hoiva takaa sen, että ammattitaitoinen henkilökuntamme on sinun tukenasi ja apunasi joka päivä kellon ympäri. Meillä saat tarvitsemasi avun, tuen ja hoivan. Asukkaana meillä sinulle nimetään omahoitaja ja tehdään henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma.

Meille asukkaiden yksilöllisyys, turvallisuus sekä arjen mielekkyys ovat tärkeää. Hoitotyötä toteutamme asiakasta kunnioittaen, huomioiden hänen elämäntarinansa ja läheiset. Haluamme tarjota asukkaillemme viihtyisän ympäristön, jossa asukkaamme tuntevat olonsa turvalliseksi ja kotoisaksi. Jokaisella asukkaallamme on oma huone, jonka hän voi sisustaa haluamallaan tavalla. Asukkaidemme käytössä on myös yhteistiloja, joissa asukkaat yhdessä voivat viettää aikaa toistensa seurassa. Asukkaamme voivat hyödyntää osastojen piha-alueita  sekä ulkoilla lähiympäristössä. Läheiset ovat lämpimästi tervetulleita vierailemaan.

Ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen
Ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät enää selviydy kotonaan turvallisesti kotiin annettavien palveluiden ja tukitoimien turvin esimerkiksi muistisairauden vuoksi. Ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu ympärivuorokautista apua tarvitseville ikäihmisille. Asukkaaksi Taukokankaalle pääsee joko hyvinvointialueen sijoittamana tai palvelusetelillä. Meille voi tulla myös itsemaksavana asiakkaana.

Potilasasiamiespalvelu
Potilasasiamiespalvelu

Sosiaali- ja potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun valvojana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava.

Vaikeavammaisten ympärivuorokautinen palveluasuminen
Vaikeavammaisten ympärivuorokautinen palveluasuminen

Vammaispalvelulain mukainen ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu vamman tai sairauden vuoksi jatkuvaa ympärivuorokautista avustamista, hoivaa tai runsasta tukea tarvitsevalle henkilölle. Asukkaalla on vammaispalvelulain mukainen päätös palveluasumisesta. Palvelu on kohdistettu aikuisille liikuntarajoitteisille, kuten selkäydinvammaiset, MS-tautia, reumaa, aivotraumaa, epilepsiaa, ALS tai muuta lihassairautta sairastaville.

Sotainvalidien ja veteraanien neuvontapalvelu
Sotainvalidien ja veteraanien neuvontapalvelu

Sotainvalidien neuvontapalvelun tarkoituksena on tukea sotainvalidien ja heidän puolisoidensa ja leskiensä kotona selviytymistä, ja ohjata heitä kaikkien niiden palvelujen käyttäjiksi, joihin he sotilasvammalain nojalla ovat oikeutettuja. Palvelun piiriin kuuluvat myös asevelvollisina tai YK-joukoissa ennen vuotta 1991 vammautuneet tai sairastuneet, joilla on oikeus sotilasvammalain mukaisiin korvauksiin.

Lyhytaikaisjaksot
Lyhytaikaisjaksot

Lyhytaikaisjaksoilla voidaan tukea esimerkiksi kotona asuvien iäkkäiden tai vammaisten henkilöiden terveyttä ja hyvinvointia. Lyhytaikaisjaksolla asiakkaat asuvat pääsääntöisesti vielä omassa kodissa, mutta viettävät ennalta sovitun ajankohdan Taukokankaalla. Lyhytaikaisjaksot tukevat myös hoitavien omaisten ja omaishoitajien voimavaroja. Lyhytaikaisjakso voidaan toteuttaa myös silloin, jos asiakkaan toimintakyky on huonontunut ja tarvitaan uudelleen kuntouttamista tai kuntoutumista pitkän sairaalajakson jälkeen. Palvelu voidaan myöntää palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Arvioinnin tekee hyvinvointialueen palveluohjaaja yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa läheisten kanssa.

Sotainvalidien intervalli- ja laitoshoito
Sotainvalidien intervalli- ja laitoshoito

Intervalli- ja laitoshoito on tarkoitettu sotainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 20%. Hoito voidaan toteuttaa asiakkaan tarpeen mukaan lyhytaikaisena (intervalli) tai pysyvänä. Lyhytaikaista hoitoa on mahdollista saada enintään 24 viikkoa vuosittain.

Maksusitoumus Taukokankaalla toteutettavaan laitoshoitoon haetaan Valtiokonttorilta. Sotainvalidille intervalli- ja laitoshoito on täysin maksutonta.

Neuvontapalvelutyöntekijämme avustaa maksusitoumushakemusten teossa.

Ota yhteyttä

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimesi*
Suostumus*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.