Sotainvalidien intervalli- ja laitoshoito

Sotainvalidien intervalli- ja laitoshoito on tarkoitettu sotainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 20%. Hoito voidaan toteuttaa asiakkaan tarpeen mukaan lyhytaikaisena (intervalli) tai pysyvänä. Lyhytaikaista hoitoa on mahdollista saada enintään 24 viikkoa vuosittain. 

Hakeutuminen

Maksusitoumus Taukokankaalla toteutettavaan laitoshoitoon haetaan Valtiokonttorilta. Sotainvalidille intervalli- ja laitoshoito on täysin maksutonta.

Neuvontapalvelutyöntekijämme avustaa maksusitoumushakemusten teossa.

Lisätiedot ja tiedustelut:

Asumispalveluiden neuvonta, paikkatiedustelut: Riikka Paakinaho p. 044 479 4714

Palveluista vastaa palvelupäällikkö: Merja Elasvirta p. 044 479 4732