Neuvontapalvelu sotainvalideille ja veteraaneille

Sotainvalidien neuvontapalvelun tarkoituksena on tukea sotainvalidien ja heidän puolisoidensa ja leskiensä kotona selviytymistä, ja ohjata heitä kaikkien niiden palvelujen käyttäjiksi, joihin he sotilasvammalain nojalla ovat oikeutettuja. Sotainvalidien neuvontapalvelun piiriin kuuluvat myös asevelvollisina tai YK-joukoissa ennen vuotta 1991 vammautuneet tai sairastuneet, joilla on oikeus sotilasvammalain mukaisiin korvauksiin.

Neuvontapalvelutyöntekijän tarkoituksena on ohjata, auttaa ja tukea:

  • Sotilasvammalain mukaisten etuuksien hakemisessa
  • Kuntoutushakemusten täyttämisessä (kuntoutustarpeen arvioiminen kotikäynnillä)
  • Kotihoidon ja sen tukimuotojen järjestämisessä
  • Apuvälineiden hankkimisessa ja asunnonmuutostöissä sekä
  • Arvioi invalidin tarvetta laitoshoitoon ja ohjaa tarvittaessa lääkärintarkastukseen
  • Ohjaa virike- ja harrastustoimintaan

Taukokankaalta tuotetaan sotainvalidien neuvontapalvelua Pohjois-Pohjanmaan sekä Koillismaan alueelle.

Neuvontapalveluiden yhteydenotot ja ajanvauraus:

Riikka Paakinaho p. 044 479 4714

Ota yhteyttä

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimesi*
Suostumus*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.