Kyllä, vuoden 2024 alusta alkaen on ollut mahdollista saada fysioterapiasta kotitalousvähennystä, kun terapia toteutetaan sinun tai läheisesi kotona. Vähennystä saa myös kotona toteutetusta toimintaterapiasta. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on ensi vuonna 3 500 euroa ja työn osuudesta voidaan vähentää 60 prosenttia. Me pystymme hakemaan kotitalousvähennyksen puolestasi, et joudu itse paperitöihin.

Omainen voi ostaa kotiin toteutettua fysioterapiaa esimerkiksi omille vanhemmilleen ja vähentää kotitalousvähennyksen omassa verotuksessaan. Kotitalousvähennykseen oikeuttaa myös työ, joka on tehty verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa. Kriteerinä on, että työ eli fysioterapia toteutetaan sinun tai sinuun edellä mainitulla tavalla läheisessä suhteessa olevan henkilön kotona.

– Henkilö voi siis hankkia esimerkiksi pienituloiselle läheiselleen kotona toteutuvia fysioterapiapalveluita ja saada näistä kotitalousvähennyksen itselleen, Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Juho Korpi selventää artikkelissa.

( https://www.suomenfysioterapeutit.fi/ajankohtaista/fysioterapian-kotitalousvahennys-on-hyvaksytty/)

Fysioterapiasta voi tietyin edellytyksin saada kotitalousvähennystä myös silloin, kun asiakas asuu palvelutalossa ja hankkii sinne itse fysioterapiaa. Tällöin fysioterapia tulee toteuttaa henkilön omassa huoneessa tai solussa ja ja muiden tuen saamisen edellytysten tulee täyttyä.

Voit lukea tarkemmin Verottajan sivuilta ja miettiä hyötyisitkö sinä tästä.

Kuntoutuksen palvelupäällikkö Somppi Henna 044 4794 718
Palvelusihteeri Anna Kaisa Vierimaa 044 479 4707