Toimintaterapiasta tukea arkeen

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä kuntoutujan ja terapeutin väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen, huomioiden kuntoutujan vahvuudet. Toiminta on kuntoutujan mielenkiinnosta lähtevää, itseohjautuvaa ja onnistumisen kokemuksia antavaa. Toimintaterapeutti arvioi ja kartoittaa kuntoutujan voimavarat, erityistarpeet ja rajoitukset huomioiden ympäristön haasteet ja mahdollisuudet.

Tavoitteet asetetaan yhdessä kuntoutujan, läheisten ja tarvittaessa muun kuntoutus- tai hoitohenkilökunnan kanssa. Toiminnan osatekijöitä muokkaamalla terapeutti kannustaa ja ohjaa kuntoutujaa selviytymään päivittäisistä arjen toiminnoista. Kuntoutus toteutuu joko vastaanotolla tai kuntoutujan lähiympäristössä.

Aikuisten toimintaterapia: Vakava sairastuminen, vammautuminen, trauma tai muut merkittävät elämäntapahtumat voivat heikentää kykyä selvitä omassa arjessa, työssä, opiskeluissa ja ihmissuhteissa. Toimintaterapiassa kuntoutujaa tuetaan oman toiminnan tarkasteluun, löytämään omia voimavaroja, lisäämään taitoja toimintakyvyn eri osa-alueilla sekä hallitsemaan eri toimintojen edellyttämiä kokonaisuuksia.

Lasten toimintaterapia: Terapiassa ja sen suunnittelussa on koko perhe aktiivisesti mukana, koska lapsen kehitys tapahtuu joka hetki, ei vain terapiakäynnin aikana. Lasten toimintaterapiassa myös päiväkoti ja koulu otetaan aktiivisesti mukaan tukemaan lapsen tavoitteiden saavuttamista samoin kuin muut kuntoutuksen ammattilaiset (moniammatillinen yhteistyö). Terapiassa voidaan tukea sekä harjoitella esimerkiksi motoristen, hahmotuksellisten ja/tai sosiaalisten taitojen kehittymistä kulloisenkin lapsen kehitysvaiheen odotusten mukaisesti.

Toimintaterapiaan voit hakeutua, jos sinulla on esimerkiksi:

  • Neurologinen sairaus tai vamma
  • Liikuntavamma
  • Aistivamma
  • Motorisen kehityksen viivettä
  • Neuropsykiatrisia haasteita
  • Vuorovaikutuksen ja sosiaalisten tilanteiden hallinnan haasteita
  • Ikääntymiseen tai työkykyyn liittyviä haasteita
  • Hienomotorisia haasteita

Toimintaterapiaan tullaan useimmin terveydenhuollon ja Kelan lähetteellä tai maksusitoumuksella, kun terapian tarve on havaittu.

Voit hakeutua meille myös toimintaterapeutin arvioon, jos omassa voinnissasi tai esimerkiksi lapsesi kohdalla nousee huoli ja mietit, hyötyisitkö sinä tai läheisesi toimintaterapiasta.

Lisätietoja ja ajanvaraus:

Palvelusihteeri Anna Kaisa Vierimaa 044 479 4707

Ota yhteyttä

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimesi*
Suostumus*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.