Omaishoitajien parikurssit

Omaishoitajien parikurssit ovat kuntoutuskursseja omaishoitajille, jotka hoitavat heidän aikuista läheistään. Kurssit toteutetaan nimensä mukaisesti parikursseina, hoidettava läheinen siis osallistuu myös kuntoutukseen. Hoidettavalla läheisellä täytyy olla itsenäistä toimintakykyä siinä määrin, että hän pystyy osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen, hän ei tarvitse jatkuvaa avustamista kuntoutuksen aikana. Kurssin työryhmään kuuluu avustavaa henkilöstöä, jotka avustavat hoidettavaa läheistä tarvittaessa.

Kuntoutuksen aikana opit tunnistamaan arjen rasitus- ja stressitekijöitä sekä keinoja niistä selviämiseen ja käsittelyyn. Saat tukea ja ohjausta, jotta sinun ja hoidettavasi päivittäinen yhteiselämä sujuu mahdollisimman hyvin ja arki olisi hyvää. Kuntoutuksessa pääset jakamaan omaishoitajan arkea kuntoutusryhmäsi kanssa. Ratkaisuja haasteisiin etsitään yhdessä ryhmän ja ammattilaisten kanssa. Ryhmässä saatu vertaistuki on iso osa kuntoutuksen antia.

Omaishoitajan parikurssi soveltuu sinulle, jos

 • avustat tai hoidat päivittäin aikuista omaistasi tai läheistäsi
 • arjesta suoriutumisesi tai osallistumisesi sinulle mielekkäisiin toimintoihin on heikentynyt tai vaarassa heikentyä omaishoitajuudesta aiheutuvan kuormituksen vuoksi
 • sinulla on uupumisoireita tai uupumista, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista
 • haluat osallistua kuntoutukseen yhdessä aikuisen omaishoidettavan omaisesi tai läheisesi kanssa.
  • läheiselläsi on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän ei tarvitse jatkuvaa avustamista kuntoutuksen aikana.
  • läheisesi pystyy osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Huomioitavaa

 • Kurssille hakemiseen ei tarvita lääkärinlausuntoa tai muuta lääketieteellistä selvitystä
 • Omaishoitajalla ei tarvitse olla kunnan kanssa laadittua omaishoitosopimusta.

Kurssin tavoite

Omaishoitajien parikurssin tavoitteena on, että saat tukea ja ohjausta elämäntilanteeseesi ja arjessa selviytymiseen. Kurssilla pyritään lisäämään voimavarojasi ja valmiuksiasi niin, että pystyisit monipuolisesti osallistumaan toimintoihin omassa elinympäristössäsi ja yhteiskunnassa.

Kurssin toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite. Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa. Kuntoutus järjestetään Taukokankaan Oulaisten toimipisteessä.

Kurssi kestää 15 vuorokautta, ja se toteutetaan kolmessa 5 vuorokauden jaksossa. Aikuinen omaishoidettava omainen tai läheinen osallistuu kuntoutukseen kanssasi koko kuntoutuksen ajan. Kuntoutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat yleislääketieteen erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, sosionomi. Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä yksilöllisen tarpeesi mukaan.


Kurssille hakeminen

 1. Parikursseille haetaan Kelan kautta.
 2. Täytä Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen hakemuslomake KU132 . Merkitse lomakkeelle palveluntuottajaksi Taukokangas Kuntoutus.
 3. Toimita hakemus Kelaan.
 4. Saat päätöksen Kelalta kirjeitse. Tämän jälkeen Taukokangas ottaa sinuun yhteyttä.
 5. Kuntoutuja voi hakea Kelalta kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia. Katso lisätiedot www.kela.fi

Alkavat kuntoutukset ja kurssinumerot löydät kuntoutuskurssihausta:

www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku (sanahakuun Taukokangas Kuntoutus)

Ota yhteyttä

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimesi*
Suostumus*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.