Tukea työelämään

Onko työntekosi vaikeutunut terveydellisten syiden vuoksi? Haluaisitko parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja saada uusia ratkaisukeinoja työssä kokemiisi haasteisiin? Kiila-yksilöpalvelu tähtää elämänlaatusi parantamiseen ja työkykysi ylläpitämiseen.

Kelan rahoittama Kiila-kuntoutus on työikäisille tarkoitettu kuntoutusmuoto, jonka tavoitteena on parantaa kuntoutujan elämänlaatua ja auttaa pysymään kiinni työelämässä pidempään. Kuntoutus järjestetään yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Kuntoutujalle kuntoutus on maksutonta ja kuntoutuksen ajalta on mahdollista saada Kelan kuntoutusrahaa. Kuntoutus kestää 1-1,5 vuotta.

KIILA- kuntoutus sisältää

 • keskusteluryhmiä mm. seuraavista teemoista: työssäjaksamisen haasteet, muutokset, osaaminen ja ammatillinen kehittyminen, voimavarat, kuormittuminen ja palautuminen, terveyden riskitekijöiden yhteys työssä jaksamiseen, elämänhallinta ja terveyden edistäminen, monipuolisesti liikunta, uni, vapaa-aika, ravinto, harrastukset, sosiaaliset suhteet, päihteet
 • monipuolista työkykyä ja palautumista tukevaa liikuntaa
 • jaksamisen kohentumiseen tähtäävää toimintaa

KIILA- YKSILÖPALVELULINJA

Kiila yksilöpalveluun voit hakeutua milloin vain. Tee hakemus Kelaan, valitse palveluntuottajaksi Taukokangas Kuntoutus ja ja me palveluntuottajana kokoamme Sinulle sopivan ryhmän, jossa on yhteensä 3-6 kuntoutujaa. Kuntoutujat voivat olla eri ammattiryhmistä. Yksilöpalvelulinjassa ryhmävuorokausia on 10 vrk ja vapaavalintaisia yksilöllisiä etäkäyntejä 1-6.

Kiila-kuntoutuksessa keskitytään työntekijän fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin sekä työssä jaksamisen kohentumiseen. Tavoitteena on kuntoutujan kokonaisvaltaisen jaksamisen ja elämänhallinnan parantuminen ja työelämässä pysyminen. Kuntoutuskalenterista näet yksilöpalvelulinjan toteutumisajankohdat.

Yksilöpalvelulinjan lisäksi voit tutustua täältä lisää ryhmäpalvelulinjaan Kiila-kurssien osalta.

Hakeudu KIILA -kuntoutukseen, jos:

 • olet työsuhteessa tai yrittäjä, ja terveydellinen tilanteesi vaikeuttaa työskentelyäsi
 • olet jo hakenut ja saanut apua omasta työterveyshuollostasi sekä työpaikalta, mutta apu ei ole riittävää
 • tarvitset asiantuntija-apua asioihin, jotka koskevat työtä, työhyvinvointia, terveyttä ja elämänhallintaa

Voit hakeutua KIILA-kuntoutukseen, vaikka sinulla ei olisi järjestettyä työterveyshuoltoa. Tällöin voit saada lausunnon kuntoutusta varten perusterveydenhuollosta tai yksityislääkäriltä.

KIILA-yksilöpalvelu – Tulevat ajankohdat Taukokankaalla

Kiila yksilölinja 5/2023 Oulainen

 1. jakso 18. – 21.9.2023
 2. jakso 9. – 13.9.2024

Kiila yksilölinja 6/2023 Kalajoki

 1. jakso 4. – 7.12.2023
 2. jakso 4. – 8.12.2024

Yksilöpalvelulinjan vaiheet

Aloituspäivä

Aloituspäivä Taukokankaalla sisältää lääkärin, työelämän asiantuntijan ja fysioterapeutin tapaamisen.

Työpaikkakäynti

KIILA- työryhmän jäsen käy työpaikallasi. Työpaikkakäynti voidaan toteuttaa myös etäyhteydenottona.

Ryhmäjaksot

Kuntoutus sisältää 2 ryhmäjaksoa, 5 + 4 vrk Taukokankaalla Oulaisissa tai Kalajoella. Valitessasi yöpymiset, sinun on mahdollista majoittua meillä ja nauttia täysihoidosta.

Yksilökäynnit

Ryhmäjaksojen välissä 1-5 tapaamista millä Taukokankaalla tai etänä. Tapaamiset eri asiantuntioiden kanssa suunnitellaan yhdessä sinun tarpeidesi mukaan.

Päätösosa

Päätöstapaamisessa arvioidaan yhdessä kuntoutuksen onnistumista ja vaikuttavuutta sekä sovitaan jatkosuunnitelmasta työnantajan ja tth:n kanssa. Jos sinulla ei ole työterveyshuoltoa, sisältyy kuntoutukseen vielä kaksi seurantatapaamista etänä omaohjaajasi kanssa.

Lisätiedot ja tiedustelut

Soile Partanen työfysioterapeutti p. 044 4794 852

Anne Keskinen

Kurssisihteeri

p. 044 4794 706

Miten haet KIILA-yksilökuntoutukseen?

 1. Olet todennut yhdessä työterveyshuollon tai työnantajan kanssa, että kuntoutus olisi tarpeen.
 2. Otat yhteyttä työterveyshuoltoon tai omaan lääkäriisi. Pyydät lääkäriä kirjoittamaan B-lausunnon, josta käy ilmi ammatillinen ja terveydellinen kuntoutustarpeesi. Tarvitset B-lausunnon hakemuksen liitteeksi.
 3. Täytät työnantajan kanssa yhdessä Kelan lomakkeen KU200.
 4. Täytät lisäksi lomakkeen KU101. Merkitse palveluntuottajan kohdalle ”Taukokangas Kuntoutus Oy” sekä sinulle sopivin yksilöpalveluajankohta.
 5. Lähetä lomakkeet ja lääkärin B-lausunto Kelaan.

Miksi taukokankaalle?

Meillä kuntoutuja kohdataan aina ainutkertaisena ihmisenä. Huomioimme osallistujien yksilölliset tarpeet ja laadimme kuntoutuksen sisällön tarkemmin niiden pohjalta. Olemme kokeneena palveluntuottajana kuntoutujan tukena työn ja arjen muutostarpeissa ja haluamme panostaa kuntoutujan elämänlaadun kokonaisvaltaiseen parantamiseen.

Ota yhteyttä

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimesi*
Suostumus*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.