Kiila-yksilökuntoutus – tukea työelämään

Kiila-yksilökuntoutukset toteutuvat meillä Taukokangas Kuntoutuksen toimipisteessä upeissa puitteissa Hiekkasärkillä. Olisiko Kiila-yksilökuntoutus, johon voit hakeutua koska vain, sopiva sinulle? Onko työntekosi vaikeutunut terveydellisten syiden vuoksi? Haluaisitko parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja saada uusia ratkaisukeinoja työssä kokemiisi haasteisiin? Kiila-yksilöpalvelu tähtää elämänlaatusi parantamiseen ja työkykysi ylläpitämiseen, parempaan huomiseen.

Kelan rahoittama Kiila-kuntoutus on työikäisille tarkoitettu kuntoutusmuoto, jonka tavoitteena on parantaa kuntoutujan elämänlaatua ja auttaa pysymään kiinni työelämässä pidempään. Kuntoutus järjestetään yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Kuntoutujalle kuntoutus on maksutonta ja kuntoutuksen ajalta on mahdollista saada Kelan kuntoutusrahaa. Kuntoutus kestää 1-1,5 vuotta.

KIILA- kuntoutus sisältää

 • keskusteluryhmiä mm. seuraavista teemoista: työssäjaksamisen haasteet, muutokset, osaaminen ja ammatillinen kehittyminen, voimavarat, kuormittuminen ja palautuminen, terveyden riskitekijöiden yhteys työssä jaksamiseen, elämänhallinta ja terveyden edistäminen, monipuolisesti liikunta, uni, vapaa-aika, ravinto, harrastukset, sosiaaliset suhteet, päihteet
 • monipuolista työkykyä ja palautumista tukevaa liikuntaa
 • jaksamisen kohentumiseen tähtäävää toimintaa

KIILA- yksilökuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisena

KIILA-yksilökuntoutukseen voit hakeutua milloin vain. Tee hakemus Kelaan, valitse palveluntuottajaksi Taukokangas Kuntoutus ja me palveluntuottajana kokoamme Sinulle sopivan ryhmän, jossa on yhteensä 3-6 kuntoutujaa. Kuntoutujat voivat olla eri ammattiryhmistä. Yksilöpalvelulinjassa ryhmävuorokausia on 10 vrk kahdessa jaksossa ja yksilöllisen valmennuksen tapaamisia 1 – 5.

KIILA-kuntoutuksessa keskitytään työntekijän fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin sekä työssä jaksamisen kohentumiseen. Tavoitteena on kuntoutujan kokonaisvaltaisen jaksamisen ja elämänhallinnan parantuminen ja työelämässä pysyminen. Kuntoutuskalenterista näet yksilöpalvelulinjan toteutumisajankohdat.

Ns. yksilöpalvelulinjan lisäksi voit tutustua täältä lisää ryhmäpalvelulinjaan Kiila-kurssien osalta.

Hakeudu KIILA -kuntoutukseen, jos:

 • olet työsuhteessa tai yrittäjä, ja terveydellinen tilanteesi vaikeuttaa työskentelyäsi
 • olet jo hakenut ja saanut apua omasta työterveyshuollostasi sekä työpaikalta, mutta apu ei ole riittävää
 • tarvitset asiantuntija-apua asioihin, jotka koskevat työtä, työhyvinvointia, terveyttä ja elämänhallintaa

Voit hakeutua KIILA-kuntoutukseen, vaikka sinulla ei olisi järjestettyä työterveyshuoltoa. Tällöin voit saada lausunnon kuntoutusta varten perusterveydenhuollosta tai yksityislääkäriltä.

Vuonna 2024 alkavat KIILA-yksilökuntoutukset Taukokankaalla Hiekkasärkillä

KIILA- yksilökuntoutus 4Alkukartoitus ja työpaikkakäynti 13.5-7.6.2024
1.    jakso: 10.-14.6.2024
2.    jakso: 14.-18.4.2025
KIILA- yksilökuntoutus 5Alkukartoitus ja työpaikkakäynti 1.8.-13.9.2024
1.    jakso: 23.-27.9.2024
2.    jakso: 19.-23.5.2025
KIILA- yksilökuntoutus 6 Alkukartoitus ja työpaikkakäynti 14.10.-15.11.2024
1.    jakso: 18.-22.11.2024
2.    jakso: 11.-15.8.2025

Yksilöpalvelulinjan vaiheet

Aloituspäivä

Aloituspäivä Taukokankaalla sisältää lääkärin, työelämän asiantuntijan ja fysioterapeutin tapaamisen.

Työpaikkakäynti

KIILA- työryhmän jäsen käy työpaikallasi. Työpaikkakäynti voidaan toteuttaa myös etäyhteydenottona.

Ryhmäjaksot

Kuntoutus sisältää 2 ryhmäjaksoa, 5 + 5 vrk Taukokangas Kuntoutuksessa  Kalajoella.

Yksilölliset valmennuskäynnit

Ryhmäjaksojen välissä 1-5 tapaamista etänä. Tapaamiset eri asiantuntioiden kanssa suunnitellaan yhdessä sinun tarpeidesi mukaan.

Päätösosa

Päätöstapaamisessa arvioidaan yhdessä kuntoutuksen onnistumista ja vaikuttavuutta sekä sovitaan jatkosuunnitelmasta työnantajan ja tth:n kanssa. Jos sinulla ei ole työterveyshuoltoa, sisältyy kuntoutukseen vielä kaksi seurantatapaamista etänä omaohjaajasi kanssa.

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@taukokangas.fi

Työfysioterapeutti Soile Partanen 044 4794 7852
Palvelusihteeri Anne Keskinen 044 479 4706

Miten haet KIILA-yksilökuntoutukseen?

 1. Olet todennut yhdessä työterveyshuollon tai työnantajan kanssa, että kuntoutus olisi tarpeen.
 2. Otat yhteyttä työterveyshuoltoon tai omaan lääkäriisi. Pyydät lääkäriä kirjoittamaan B-lausunnon, josta käy ilmi ammatillinen ja terveydellinen kuntoutustarpeesi. Tarvitset B-lausunnon hakemuksen liitteeksi.
 3. Täytät työnantajan kanssa yhdessä Kelan lomakkeen KU200.
 4. Täytät lisäksi lomakkeen KU101. Merkitse palveluntuottajan kohdalle ”Taukokangas Kuntoutus Oy” sekä sinulle sopivin yksilöpalveluajankohta. Perustele hakemukseen muun muassa miksi hakeudut kuntoutukseen, mitkä ovat tavoitteesi ja mihin toivot muutosta.
 5. Lähetä lomakkeet ja lääkärin B-lausunto Kelaan.

Miksi taukokankaalle?

Meillä Taukokankaalla kuntoutuja kohdataan aina ainutkertaisena ihmisenä. Ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajana meillä on pitkä, katkeamaton ja monipuolinen kokemus ja asiantuntemus. Huomioimme osallistujien yksilölliset tarpeet ja laadimme kuntoutuksen sisällön tarkemmin niiden pohjalta. Olemme kokeneena palveluntuottajana kuntoutujan tukena työn ja arjen muutostarpeissa ja haluamme panostaa kuntoutujan elämänlaadun kokonaisvaltaiseen parantamiseen.

Yhdessä kohti parempaa huomista!

Ota yhteyttä

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimesi*
Suostumus*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.