Tukea työelämään

Onko työntekosi vaikeutunut terveydellisten syiden vuoksi? Haluaisitko parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja saada uusia ratkaisukeinoja työssä kokemiisi haasteisiin? Kiila-kuntoutus tähtää elämänlaatusi parantamiseen ja työkykysi ylläpitämiseen.

Kelan rahoittama Kiila-kuntoutus on työikäisille tarkoitettu kuntoutusmuoto, jonka tavoitteena on parantaa kuntoutujan elämänlaatua ja auttaa pysymään kiinni työelämässä pidempään. Kuntoutus järjestetään yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Kuntoutujalle ja työnantajalle kuntoutus on maksutonta ja kuntoutuksen ajalta on mahdollista saada Kelan kuntoutusrahaa. Kuntoutus kestää 1-1,5 vuotta.

Hakeudu KIILA -kuntoutukseen, jos:

 • olet työsuhteessa tai yrittäjä, ja terveydellinen tilanteesi vaikeuttaa työskentelyäsi
 • olet jo hakenut ja saanut apua omasta työterveyshuollostasi sekä työpaikalta, mutta apu ei ole riittävää
 • tarvitset asiantuntija-apua asioihin, jotka koskevat työtä, työhyvinvointia, terveyttä ja elämänhallintaa

Voit hakeutua KIILA-kuntoutukseen, vaikka sinulla ei olisi järjestettyä työterveyshuoltoa. Tällöin voit saada lausunnon kuntoutusta varten perusterveydenhuollosta tai yksityislääkäriltä.

KIILA-kurssipalvelu

KIILA- kurssipalvelun kurssit ovat kohdennettu ammattiala-, työnantaja tai järjestökohtaisesti. Työnantaja, työterveyshuolto, järjestö, liitto tms. hakevat kursseja työntekijöilleen, asiakkailleen tai jäsenilleen. Työntekijät eli kuntoutujat hakevat soveltuvalle kurssille. Kiila – kurssipalvelussa ryhmän koko on 6 – 8 henkilöä. Kuntoutus rakentuu yksilöllisistä käyntikerroista ja ryhmävuorokausista, joita on 10-13 vrk.

KIILA- kuntoutus sisältää

 • keskusteluryhmiä mm. seuraavista teemoista: työssäjaksamisen haasteet, muutokset, osaaminen ja ammatillinen kehittyminen, voimavarat, kuormittuminen ja palautuminen, terveyden riskitekijöiden yhteys työssä jaksamiseen, elämänhallinta ja terveyden edistäminen, monipuolisesti liikunta, uni, vapaa-aika, ravinto, harrastukset, sosiaaliset suhteet, päihteet
 • monipuolista työkykyä ja palautumista tukevaa liikuntaa
 • jaksamisen kohentumiseen tähtäävää toimintaa

KIILA-kurssin vaiheet (2023 käynnistyvillä kursseilla)

Alkutilanteen kartoitus Taukokankaalla

Aloituspäivä Taukokankaalla sisältää lääkärin, työelämän asiantuntijan ja fysioterapeutin tapaamisen.

Ennen tätä päivää saat meiltä kutsukirjeen ja sekä kutsussa kerrottuna ajankohtana ennakkoyhteydenoton puhelimitse.

Työpaikkakäynti

Alkutilanteen kartoitukseen kuuluu tutustuminen työhösi. KIILA- työryhmän jäsen käy työpaikallasi tai  käynti toteutetaan etäyhteydellä.

Ryhmäjaksot

Kuntoutus sisältää 3-4 ryhmäjaksoa, yhteensä 10-13 vrk Taukokankaalla Kalajoen Hiekkasärkillä. Yleensä jaksotus on 4 + 5 + 4 vrk. Valitessasi yöpymiset, sinun on mahdollista majoittua meillä ja nauttia täysihoidosta.

Yksilöllisen valmennuksen tapaamiset

Ryhmäjaksojen välissä 1-5 etäyhteydellä Taukokankaalla tai omalla työpaikalla.

Päätöskeskustelu

Arvioidaan yhdessä kuntoutuksen vaikuttavuutta, sovitaan jatkosuunnitelmasta työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Jos sinulla ei ole työterveyshuoltoa, sisältyy kuntoutukseen vielä kaksi seurantatapaamista etänä omaohjaajasi kanssa.

Päätöskeskustelun jälkeen olemme vielä kanssasi yhteydessä puhelimitse sovittuna ajankohtana.

Miten hakeudut KIILA-kurssipalveluun?

 1. Kiila-kurssia tulee työterveyshuollon, työnantajan tai ammattiliiton hakea yhdessä työterveyshuollon ja Taukokangas Kuntoutuksen kanssa.
 2. Haettujen kurssien kurssinumerot ja ajankohdat löytyvät Kelan kuntoutuskurssihausta, valitse Etsin KIILA-kuntoutusta ja lisää sanahakuun ”Taukokangas Kuntoutus Oy”
 3. Tarvitset lääkärin kirjoittaman B-lausunnon, josta käy ilmi ammatillinen ja terveydellinen kuntoutustarpeesi. Tarvitset B-lausunnon hakemuksen liitteeksi.
 4. Täytät työnantajan kanssa yhdessä Kelan lomakkeen KU200 sekä itsenäisesti lisäksi lomake KU101. Merkitse lomakkeelle soveltuva kurssipalvelunumero ja palveluntuottajan kohdalle ”Taukokangas Kuntoutus Oy” .
 5. Lähetä lomakkeet ja lääkärin B-lausunto Kelaan.

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@taukokangas.fi

Työfysioterapeutti Soile Partanen 044 4794 7852
Palvelusihteeri Anne Keskinen 044 479 4706