Kelan Kiila-kuntoutuksesta tukea työssä jaksamiseen

Työntekijät ovat työnantajan kallein ja samalla tärkein kuluerä, niin kuvaannollisesti kuin rahallisesti. Työntekijöiden jaksamisesta on hyvin tärkeää pitää huolta. Työntekijän kokiessa olevansa työyhtesölle ja työnantajalle arvokas, tärkeä ja ainutlaatuinen, sitoutuminen työhön kasvaa. Tämä taas näkyy työntekijät tuloksessa ja  työssä viihtymisessä. Hyvän kierre kasvattaa hyvää.

Jos huomaatte työpaikalla yhden tai useamman työntekijän kohdalla mahdollisen  kuntoutuksen tai tuen tarvetta, voitte olla yhteydessä meihin ja työterveyshuoltoon ja lähteä hakemaan teille omaa Kiila-kuntoutusta kurssipalveluna tai voit ohjata työntekijän hakutumaan Kiila-yksilöpalveluun työterveyshuollon kautta.

Yksilöllisesti, juuri teidän tarpeitanne varten suunniteltu kuntoutuskurssi toteutetaan aina yhteistyössä työpaikan, työterveyden ja Kelan kanssa. KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on, että työntekijän henkinen ja fyysinen työssäjaksaminen pysyy yllä ja parantuu ja hän pysyy työelämässä pidempää. Kuntoutusjakson vaiheet hajaantuvat 1-1½ vuoden ajalle, jolloin kuntoutuminen muuttuu osaksi kuntoutujan elämää, työssä ja arjessa. Työnantajan ja työterveyshuollon mukana olo varmistaa sitä, että kuntoutuksessa saatu hyöty siirtyy arkeen ja esimerkiksi tarvittavat toimenpiteet tapahtuva.

Lisätietoa https://www.kela.fi/tyonantajat-kiila-kurssit

Kiilakuntoutuksia Oulaisissa ja Kalajoella

Toteutamme Kiila- kuntoutuksia, sekä kurssimuotoisia että ykslöllisiä, sekä Oulaisissa että Kalajoella. Kalajoen kurssit täyttyvät nopeasti. Kurssipaikan sijainti Hiekkasärkillä näyttää vetävän puoleensa. Oulaisten toimipisteellä on kuitenkin paljon etuja ja hyviä puolia, jotka kannattaa huomioida kurssipaikkaa valittaessa.

Oulaisten toimipiste sijaitsee mäntymetsän siimeksessä Pyhäjoen lähistöllä, monipuolisten liikuntamahdollisuuksien äärellä. Koska Oulaisissa toimimme omissa tiloissa ja käytämme omaa ravintolaa, on muun muassa ohjelman muokkaus ja kurssilaisten erityistoiveet helpompi toteuttaa. Hyödynnämme ohjelman toteutuksessa monipuolisesti viihtyisiä sisäpihoja, kotaa ja kodan ympäristöä, ympäröivää metsää, Kalajoen rantaa ja lähiympäristöä. Ruokalamme saa poikkeuksetta erityiskiitoksia kurssilaisilta. Oulaisissa kurssilaiset majoittuvat uusimmassa majoitussiivessä viihtyisissä kahden hengen huoneissa, joissa on suihkulliset vessat, TV ym. Huoneiden yhteydessä on yhteistila, jossa kurssilaiset viettävät paljon aikaa toistensa seurassa. Tästä saamme kiitosta ja kurssilaiset ovatkin todenneet kuntoutuksen teemojen jatkuvan ilta-ajalle ja vertaistuen olevan tästä syystä loistavaa. Kurssilaiset saavat osallistua vapaa-ajallaan maksutta liikuntaryhmiin, käyttää kuntosalia, liikuntatiloja ja saunaa. Kuntoutujien on mahdollista käyttää ilta-aikaan kotaa ja paistaa vaikka tikkupullia. Uimahalli Lähde sijaitsee 300m päässä ja sinne on mahdollista saada ilmaislippuja.  Palveluntuottajan kannalta Oulaisissa myös toimintavarmuus on parempi, resurssimuutoksiin reagoiminen on helpompaa. Työntekijämme ovat yhtä ammattitaitoisia ja kohtaavat jokaisen kurssilaisen aidosti ja yksilöllisesti molemmissa toimipaikoissa. Kurssilaisten antama suositteluindeksi Oulaisten Kiiloista on liki 100.

Kalajoella toteutamme Kiila Kuntoutuksia Hotelli SaniFanilta vuokratuissa tiloissa. Kuntoutujat majoittuvat hotellihuoneissa ja ruokailut on järjestetty hotellin ruokalassa. Vuokratilat ja mm. ruokailujen aikataulut luovat haastetta. Hiekkasärkkien luontoa hyödynnämme sään salliessa. Kylpylä on kuntoutujien käytössä ilta-aikaan. Työntekijämme ovat yhtä ammattitaitoisia ja kohtaavat jokaisen kurssilaisen aidosti ja yksilöllisesti molemmissa toimipaikoissa. Kurssilaisten antama suositteluindeksi Kiiloista on keskimäärin 80 ( asteikolla – min 100 – max 100).

Kaksi polkua KIILA-kuntoutukseen

 1. Kun työntekijä itse, esimies tai työterveyshuolto tunnistaa selviä merkkejä työkyvyn heikkenemisestä, on aika hakeutua kuntoutuksen pariin. Tässä auttaa työterveyshuolto tai työterveyshuollon puuttuessa perusterveydenhuolto.
 2. Lääkäri toteaa työkyvyn haasteet, kuntoutuksen tarpeen ja kirjoittaa työntekijälle B-lausunnon.
 3. Työntekijän on mahdollista hakea  joko oman työnantajansa KIILA-kuntoutuskurssille (kurssipalvelu) tai KIILA-kuntoutukseen (yksilöpalvelu) lomakkeella Ammatillinen kuntoutus KU 101 (pdf). Työntekijän tulee täyttää esimiehensä kanssa lomake KIILA-kuntoutuksen ammatillinen selvitys KU 200 (pdf) ja liittää lääkärin kirjoittama B-lausunto mukaan. Lomakkeelle merkitään palveluntuottajaksi Taukokangas Kuntoutus, Oulainen tai Kalajoki.
  1. Jos olet työnantajana päätynyt hakemaan työpaikalle KIILA-kuntoutuskurssia, ota rohkeasti yhteyttä meihin, käynnistämme prosessin. Palveluntuottajana sovimme suunnitelukokouksen ajankohdan teidän ja työterveyshuoltonne kanssa. Kokouksessa sovitaan kurssin aloitusajankohta ja muut kuntoutuksen erityistarpeet ja sisällöt. Rekisteröimme kurssin Kelan kurssijärjestelmään, minkä jälkeen Kela hyväksyy kuntoutujien hakemukset.
  1. Kun työntekijä hakee KIILA-kuntoutusta,  ja hakeutuu meille, muodostamme Kiilakuntoutusryhmän , joka voi olla ammattialakohtainen tai ns. sekaryhmä. Tällaiseen yksilöryhmään voivat hakea muutkin kohderyhmään sopivat.
 4. Kuntoutuskurssi voi alkaa, kun ryhmässä on 6–8 osallistujaa (vuonna 2020 5–8).
  Yksilöryhmään tarvitaan 3–5 osanottajaa.
 5. Kuntoutuksen jälkeen työntekijällä itsellään,  työpaikalla, esimiehellä sekä työterveyshuollolla on vastuu seurata kuntoutujan selviytymistä työssään.

Työntekijä

Onko työntekosi vaikeutunut terveydellisten syiden vuoksi? Haluaisitko parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja saada uusia ratkaisukeinoja työssä kokemiisi haasteisiin? Kiila-kuntoutus tähtää elämänlaatusi parantamiseen ja työkykysi ylläpitämiseen.

Kelan rahoittama Kiila-kuntoutus on työikäisille tarkoitettu kuntoutusmuoto, jonka tavoitteena on parantaa kuntoutujan elämänlaatua ja auttaa pysymään kiinni työelämässä pidempään. Kuntoutus järjestetään yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Kuntoutujalle kuntoutus on maksutonta ja kuntoutuksen ajalta on mahdollista saada Kelan kuntoutusrahaa. Kuntoutus kestää 1-1,5 vuotta.

KIILA- kuntoutus sisältää

 • keskusteluryhmiä mm. seuraavista teemoista: työssäjaksamisen haasteet, muutokset, osaaminen ja ammatillinen kehittyminen, voimavarat, kuormittuminen ja palautuminen, terveyden riskitekijöiden yhteys työssä jaksamiseen, elämänhallinta ja terveyden edistäminen, monipuolisesti liikunta, uni, vapaa-aika, ravinto, harrastukset, sosiaaliset suhteet, päihteet
 • monipuolista työkykyä ja palautumista tukevaa liikuntaa
 • jaksamisen kohentumiseen tähtäävää toimintaa

Lisätiedot ja tiedustelut

Soile Partanen, työfysioterapeutti p. 044 4794 852

soile.partanen@taukokangas.fi

Anne Keskinen

Palvelusihteeri

p. 044 4794 706

Miksi Taukokankaalle?

Meillä kuntoutuja kohdataan aina ainutkertaisena ihmisenä. Huomioimme osallistujien yksilölliset tarpeet ja laadimme kuntoutuksen sisällön tarkemmin niiden pohjalta. Olemme kokeneena palveluntuottajana kuntoutujan tukena työn ja arjen muutostarpeissa ja haluamme panostaa kuntoutujan elämänlaadun kokonaisvaltaiseen parantamiseen.

Ota yhteyttä

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimesi*
Suostumus*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.